Lisa meem

Kasutamise reeglid

Skunk.ee kasutamise reeglid

Ei pornograafiale

Skunk.ee ei ole mõeldud pornograafia ega seksuaalse sisuga sisu jaoks. Me teeme vajadusel tihedat koostööd õiguskaitseorganitega ja teavitame laste ärakasutamisest.

Vägivald, vägivaldne ja kahjulik sisu

Ärge postitage ega kommenteerige vägivaldset, vägivaldset sisu ega sisu, mis julgustab teisi tegema asju, mis võivad põhjustada nende vigastusi või vägivalda, eriti lapsi.

Ei vihakõnele ja kiusamisele

Me ei toeta sisu ja kommentaare, mis propageerib või innustab üksikisikutele või rühmadele suunatud vägivalda rassi või etnilise päritolu, usutunnistuse, puude, soo, vanuse, rahvuse, veteranide staatuse või seksuaalse sättumuse alusel või mille peamine eesmärk on vihkamise õhutamine.

Spämmimine, manipuleerimine ja mitme konto kuritarvitamine

Igaüks vihkab rämpsposti. Ärge postitage suuri koguseid sihitud, soovimatut ega korduvat sisu ja kommentaare, et suurendada saada juurde populaarsust oma sisule. Mitmete kontode loomine kattuva sisuga või selleks, et vältida eraldi konto ajutist või alalist keelamist, ei ole lubatud.

Ei petlikule sisule

Ärge levitage valet teavet. Olenevalt nende raskusastmest võib Skunk.ee petliku sisu, kommentaari ja konto eemaldada.

Isikliku ja konfidentsiaalse teabe jagamine on keelatud

Eraisikute turvalisuse kaitsmiseks ei ole lubatud midagi, mis näitab teiste inimeste isiklikku tuvastatavat teavet (sh isikliku sotsiaalmeedia kontode avalikustamine ilma nende isikute nõusolekuta).

Ebaseaduslik tegevus

Ebaseaduslikku tegevust kujutavat või propageerivat sisu ei lubata. Sellistest toimingutest võidakse teavitada õiguskaitseorganeid ja kasutajad, kes on selle punkti vastu eksinud, keelatakse igaveseks Skunk.ee kasutamine.

Autoriõiguse ja kaubamärgi rikkumine

Austage originaalsust ja loovust. Kontod, mis kasutavad ärinimesid ja / või logosid, et eksitada teisi ja/või neil puudub selleks õiguslik alus, võidakse jäädavalt kustutada ja ligipääs lehele keelata.

Sisu ja kommentaare võidakse eemaldada ja konto võidakse kustutada, kui ei järgita ülaltoodut.

Skunk.ee